O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

budovy školní v Budči, ve Skleném, Radkově, Krásném, Novém Veselí, Bobrové, Strážku a Bystřici nad Perštýnem. Jeho přičiněním zřízeny byly nové měšťanské školy v Novém Veselí, Německém a Bobrové. Inspektor In. Vaculík jako okresní školní inspektor po celou dobu působení na zdejším okrese vždy ocenil a zhodnotil práci učitelstva a jestliže vyskytly se neshody mezi učitelstvem a občanstvem snažil se vždy po dobrém urovnati tyto rozpory.
Svoji činnost neomezoval jen na školu, ale byl činným i mimo školu, zvláště jako předseda okresního osvětového sboru, jako předseda kuratoria dětského domova, jednatel odbočky svazu čsl. důstojnictva a předseda zemědělsko-lesnického musea.
Jmenování nového ředitele na reálce v Novém Městě na Mor. Po odchodu ředitele zdejší reálky Jana Malečka do Brna byl jmenován ředitelem 13/8 1936 Emanuel Jireček. Narodil se r. 1882 v Brně, kde vystudoval první české gymnasium. Vysokoškolská studia konal na technice v Brně a na filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Působil jako profesor matematiky a fysiky pět roků na gymnasiu v Třebíči, na českém gymnasiu v Králově Poli dva roky, načež byl čtyři roky zatímním správcem ref.  
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková