O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 142

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se zakrytými světly, lidé nesměli vycházeti z domů na ulici. Konec útoku byl zase oznámen sirenou.
Padesátiny školního inspektora In. Vaculíka. Dne 24. října 1936 slavil svoje padesáté narozeniny In. Vaculík okresní školní inspektor v Novém Městě na Moravě. Narodil se v Domažlicích u Přerova. Po přípravě na reálce v Lipníku, studovala na učitelském ústavě v Kroměříži, kdež r. 1906 vykonal zkoušku učitelské dospělosti, učitelské způsobilosti pro obecné a měšťanské školy z I. odboru. Působil na obecných školách ve Zdislavících na Kroměřížsku 2 roky, v Žalkovicích na tomtéž okrese 1 rok, na měšťanských školách v Tovačově na Přerovsku 10 roků, v Dobromělicích od r. 1920–1926, kde byl jmenován od 1. června okresním školním inspektorem na okrese novoměstském. Jako okresní škol. inspektor osvědčil velmi dobrým znalcem školních zákonů, což projevil vydáním praktických příruček: Místní školní rada, její složení, práva a povinnosti, Doplňky řádu školního, Index normálií, Rozvrh látky vlastivědné, Stručný nástin vývoje školy měšťanské, kromě četných článků v různých časopisech učitelských. Za jeho působení na zdejším okrese byly postaveny nové
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková