O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 141

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

podporu této školy, na níž jsem působil 17 roků jako učitel, 16 roků jako správce, celkem 33 roků. Po 34letém působení v tomto městě, jež se mně stalo druhým domovem, odcházím na odpočinek s vědomím, že jsem snažil vždy pokud možno nejlépe vykonati povinnosti, které mně ukládal můj úřad učitele a ředitele školy i povinnosti, které jsem v různých spolcích přijal dobrovolně.
Ceny obilí pro rok 1936–7 byly obilní společnosti pro stanici Nové Město stanoveny takto: pšenice 156,50 Kč, žito 117,50 Kč, ječmen 117,50 Kč, oves 104,50 Kč. Na úhradu ztrát spojených s prodejem zásob z loňského roku bude se z těchto cen srážeti u pšenice 18 Kč, u žita 8 Kč při 100 kg.
Autobusová linka Nové Město – Česká Svratka byla zavedena v srpnu. Majitelem koncese byl Flieder.
Vojenské manévry. Ve dnech 20.–25. srpna konány byly v okresech poličském, chotěbořském, pardubickém, královehradeckém, čáslavském manévry 5. a 6. divise. V Novém Městě byl štáb 3. armádního sboru. Ubytován byl v reálce.
Zkoušky pohotovosti. Ve dnech 14.–18. července byly konány zkoušky pohotovosti proti leteckým útokům, a to v noci ze 14.–15/7 od 1–3 hod., ze dne 15/7 na 16/7 od 23–1 hod., ze dne 16/7 na 17/7 od 22–24 hod., ze dne 17/7 na 18/7 o 24 hod. – 2 hod. Vždy dáno znamení sirenou a zvoněním. Osvětlená okna se musela zatemniti, povozy musely projíždě
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková