O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na rok 1921 musely se obecní přirážky zvýšiti na 496 %. Jen přirážky k dani činžovní snížily se na předválečnou výši 228 %. Avšak ani 496 % přirážky nestačovaly na krytí toho, co se od obce požadovalo. Proto usneslo se ob. zastupitelstvo jednomyslně, aby se přirážky již více nezvyšovaly a nedostatek uhradil se půjčkou 50.000 Kč. Opatrným a pečlivým hospodařením v r. 1921 však se dosáhlo toho, že veškeré vydání obecní uhradilo se běžnými příjmy, půjčka 50.000 Kč neuskutečněna a obecní hospodářství zlepšeno tak, že na r. 1922 mohly se snížiti přirážky obecní na 382 %, z daně činžovní na 228 %. Také půjčka 30.000 Kč obec. zastupitelstvem na tento rok povolená se neuskutečnila, a tak město zachráněno před dluhem 80.000 Kč. Hospodářství obecní za rok 1922 skončilo skvělým výsledkem. Běžné příjmy nejen postačily na uhražení vydání, ale koncem roku vykázán dokonce přebytek, z něhož rozmnoženo kmenové obec. jmění o 37.000 Kč zakoupením stavebního místa a přístavbou jatek nákladem 15.000 Kč. Kromě toho do rozpočtu na r. 1923 dán přebytek 20.000 Kč, takže přirážky na příští rok mohou býti sníženy na 234 %.
Nové zastupitelstvo převezme 16. září z rukou odstupujícího starosty 49.166 Kč přebytků na hotovosti, 290 Kč přebytků vážních a 3.518 Kč přebytků jatečních. Kromě toho
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková