O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tové války staral se pečlivě o zásobování Nového Města na Mor. Jsa stoupencem bývalé strany staročeské, souhlasil se slovy Palackého: „Kdyby Rakousko nebylo, museli bychom je v zájmu českého národa vytvořiti.“ Proto za světové války věřil, že Rakousko zvítězí, což se mu zazlívalo a nebyl proto po převratu již zvolen starostou města. Svoje opravdové cítění národní projevil svojí závětí. Polovici svého jmění odkázal Ústřední matici školské, čtvrtinu Národní jednotě severočeské a Národní jednotě pro jihozápadní Moravu. Také obci Nové Město na Moravě bylo v závěti odkázáno ... Kč a některé předměty do Horáckého musea.
Úmrtí Františky Kadlcové. Dne 25. února 1936 zemřela vdova po bývalém obchodníku a továrníku Františka Kadlcová rozená Melicharová. Zemřelá byla učitelkou ženských ručních prací a po dlouhá léta zastávala místo varhanické v českobratrském evangelickém kostele.
Počet nezaměstnaných v politickém okrese novoměstském k 1/3 1936 činil 3049 osob. Podporu v nezaměstnanosti bralo 1386 osob, nárok na poukázky ze státní stravovací akce byl přiznán 1489 osobám. V Novém Městě bylo nezaměstnaných ...
Předání velkoprodeje tabáku v Novém Městě na Mor. Dnes 29/2 1936 předal dosavadní držitel velkoprodeje tabáku v Novém Městě na Mor. Frant. Janáček velkoprodej válečnému invalidovi J. Kotoučkovi z Bystřice n. P. O velkoprodej se ucházelo 36 válečných invalidů. Řízení obsazovací trvalo od 4/10 1934 do 29/2 1936, tedy 17 měsíců, a do úředního jednání zasáhlo několik politických stran, takže příslušné úřady s obtížemi rozhodovaly. Snad by se s menšími obtížemi sestavila vláda čsl. republiky.
Oslava 86. narozenin pres. T. G. Masaryka. V neděli dne 8/3 1936 byly oslaveny 86. narozeniny presidenta Osvoboditele

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková