O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1936
Obecní rozpočet na rok 1936 byl odhlasován ve schůzi obecního zastupitelstva ... 1935 takto:
potřeba   Kč 682.952
vydání, úhrada        294.627
schodek        388.325
Schodek bude uhrazen přirážkou  k dani činžovní 200 % 41.549,
k daním ostatním 400 % 127.414,
ze zemského příspěvku 219.362.
Školní rozpočet byl projednán ve schůzi místní školní rady 26/9 1935 takto:
potřeba   Kč 48.822.-
úhrada           2.510.-
schodek        46.312.-
Schodek bude uhrazen 80.4 % přirážkou a přispěje dle základny daňové
Nové Město na M.  Kč 52.628,30 Kč 42.308.-
Maršovice          2.260,15         1.817.-
Petrovice          2.688,05         2.161.-
Pohledec   27,25  21.-
Bezděkov     5,60    5.-
celkem           46.312.-
Úmrtí Josefa Jelínka. V pondělí dne 27. ledna 1936 zemřel v Pardubicích ve věku 79 let rodák novoměstský Josef Jelínek. Pocházel ze starého měšťanského rodu novoměstského, jemuž patřil dům č. 32 na Bobrovské ulici. Otec jeho byl po dlouhá léta starostou novoměstským a předsedou místní školní rady. Jeho syn 27/1 zemřelý studoval reálku a převzal po otci koželužský závod, jejž opatřil moderními stroji. Kolem r. 1900 závod prodal a věnoval se veřejným záležitostem. Byl spolučinným při založení Hasičského sboru, r. 1900 přispěl k založení Tělocvičné jednoty Sokol v Novém Městě na Mor. a byl prvním starostou jednoty až do r. 1905. Býval členem obecního zastupitelstva a od r. 1913 do r. 1919 starostou města a předsedou místní školní rady. V době svě-

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková