O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Mzdy byly následující: za 1 hodinu dělníka 1.80 – 2.- Kč, zedníka 2.50 – 3.- Kč, tesaře 2.50 – 3.- Kč, pomocníka stolařského 1.80 – 2.80 Kč, od roštípání 1 m3 dřeva měkkého 15.- Kč, tvrdého 18.- Kč.
Stavby v r. 1935. V tomto roce byla postavena aneb přestavena následující čísla domů a stavebníky
207 Neděla Josef, u evangelického hřbitova,
454 Vašík Josef, u chudobince,
455 Hlavatá Františka, u chudobince,
456 Kaláb Josef,
126 Hospodářské družstvo přestavba,
5 Okresní záložna na náměstí,
461 Brabcová Milada, na silnici k Pohledci,
471 Chlubna Stan., za nádražím,
472 Mašík Jan, za nádražím,
470 Slonek Bohuslav, za nádražím,
293 Daniel Ferdinand, přestavba,
376 Čejka Ludvík, za nádražím,
377 Růžička Jaroslav, za nádražím.
Požáry v r. 1935. Dne 23/10 1935 před 7. hod. ráno vypukl požár v sušárně a tírně Jana Kadlce. Požár vznikl tím, že dělnice Neumanová podávala ze sušárny len dělnici pod ní stojící, při čemž si svítila elektrickou lampou, již rozbila. Od krátkého spojení vznítil se lněný prach. Požár se rychle šířil, takže dělnice nemohla již uniknouti a zmizela v plamenech. Hasičské spolky mohly hájiti jen sousední stavení. Po ohni našla se v sutinách zuhelnatělá mrtvola dělnice.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková