O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Večer o 5. hodině shromáždil se na konci Masarykovy ulice průvod občanstva, jenž za zvuků hudby prošel osvětleným městem k pomníku Masarykovu, kdež mužský sbor Smetany zapěl Chorál Čechů a po něm o historické události, jež stala se dne 14/12 a 18/12 promluvil profesor reálky Mikulec. S pohnutím vyslechl tisícový zástup vzpomínku na presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, jakož i pozdrav novému presidentovi Dru Ed. Benešovi.
VII. vánoční strom republiky. Dne 22/12 1935 byl o 5. hod. odp. vztyčen před školou sedmý vánoční strom republiky slavností s následujícím programem: 1. Dánská hymna, 2. Jan Kárník, Hlas vánočního stromu (A. Pohanková, žákyně II. tř. měšť. šk), 3. Lidem dobré vůle, A. Kučerová, žákyně II. tř. měšť. školy, 4. Proslov duchovního správce Františka Rydvala, 5. Vánoční koledy, jež zazpívalo žactvo obecné a měšťanské školy. Do pokladny pod stromem bylo vloženo ...
Ceny obilí, potravní, pícnin, mzdy. 31/8 1935 byl za 1 q žita 116.- Kč, 1 q pšenice 151.50 Kč, ječmene obyčejného za 99.- Kč, sladového za 116.- Kč, 1 q ovsa 103.- Kč, 1 q kukuřice za 150.- Kč, 1 q hrachu za 250.- Kč, 1 q čočky za 550.- Kč, vikve 200.- Kč, máku za 650.- Kč, bramborů za 30 Kč, sena 60 Kč, jetele 50.- Kč, slámy 25–30 Kč.
1 kg másla za 14 Kč, 1 kg tvarohu 3.50 Kč, 1 vejce 0.50 Kč, 1 l mléka 1.30 Kč, 1 kuře 8–9 Kč, 1 husa 35–40 Kč, 1 holoubě 3.- Kč, 1 kachna 18 Kč, 1 kg kávy pražené 40 Kč, zelené 28 Kč, 1 kg cukru 6.20 Kč, 1 kg rýže 2.40 Kč, 1 kg jáhel 2.40 Kč, 1 kg mouky žitné 1.80 Kč, 1 k mouky pšeničné 0 2.80 Kč, 1 kg krupice 3.- Kč, 1 kg soli 2.- Kč. 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková