O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 122

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pracovala nad svoje síly a není divu, že v 47 letech musela odejíti na trvalý odpočinek a zemřela v 56 letech. V Novém Městě působila 23 roků.
Odchod prvního presidenta T. G. Masaryka z úřadu presidentského. Volba presidenta Dr. Ed. Beneše. V sobotu dne 14/12 1935 vzdal se první president T. G. Masaryk svého úřadu. Lid československý ve své většině se zármutkem přijal odstoupení Masarykovo z úřadu presidentského, přijal je s přáním, aby president Osvoboditel zůstal ještě dlouho mezi námi a viděl další zdar a rozkvět československé republiky.
Volba druhého presidenta konala se ve středu 18/12 1935 ve Vladislavském sále na hradě pražském. Volby se zúčastnilo 292 poslanců a 150 senátorů. Při volbě bylo odevzdáno 442 platných hlasů.
Presidentem byl zvolen Dr. Ed. Beneš, dosavadní zahraniční ministr, 346 hlasy, 76 lístků bylo prázdných, 24 hlasů dostal Dr. Bohumil Němec, universitní profesor.
Všichni věrní a dobří Čechové radovali se, že nástupcem Masarykovým v úřadě presidentském stal se jeho žák, a jeho spolupracovník, za naše osvobození. Radostná nálada obyvatelstva připomínala nám slova, jež český kronikář napsal o dni 2/3 1458, kdy českým králem byl zvolen muž z české krve, z českého rodu Jiří z Poděbrad.
Téhož dne uspořádala obecná měšťanská škola odpoledne o 1. hodině slavnost v sokolovně, kde všemu shromážděnému žactvu promluvil o životě presidenta Dra Ed. Beneše ředitel školy Ant. Málek.
Odpoledne procházela městem hudba budíc radostnou náladu nad památnou dějinnou událostí.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková