O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 121

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Tehdejší okresní školdozorce Václav Kubelka poznav v ní neobyčejně svědomitou, dovednou učitelku a dobrou vychovatelku, přičinil se o to, aby byla přeložena ze Strážku do Nového Města na Mor. O svém příchodu do Nového Města napsala do školní kroniky trpká slova. Její přeložení nebylo protekcí, ale spravedlivým uznáním a oceněním její svědomité a poctivé školní práce.
Zejména obdivuhodná byla její práce a činnost ve třídě s 1. školním rokem. Se slabšími, méně schopnými dětmi pracovala před vyučováním a po vyučování, často do únavy, a zachránila tak mnohé dítě, aby nemuselo seděti dva roky v téže třídě. Byla to práce, kterou konala nad úřední povinnost, o které málokdo věděl a také málokdo ocenil. Bylo to vlastně vyučování v soukromých hodinách, za něž odměnou bylo někdy uznalé vděčné slovo rodičů, někdy hrubost, jež ji zraňovala až do hloubi duše. Rozdávala a rozdala dětem svoje zdraví a obětovala jim svoje nervy.
Byla činnou i mimo školu. Po 19 roků byla činnou v ženském odboru Národní jednoty pro jz. Moravu jako členka výboru a pokladní. Nacvičovala dětská divadla, hrála pro děti loutkové divadlo. Pracovala v učitelské jednotě žďársko-novoměstské, jejíž členstvo ji vyslalo do okresního školního výboru. Byla čina v Politickém spolku, nechyběla při práci při žádných volbách, kde se jednalo o zvolení pokrokových lidí. Zúčastnila se práce při zakládání Horáckých listů. Pracovala v Okresní péči o mládež, v Odboru pro ochranu matek a v Knihovním spolku, kdež po řadu let půjčovala knihy v obecní knihovně.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková