O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 119

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vosti. Pečlivě staral se o doplnění nadace L. Čecha, prof. In. A. Bláhy. Podařilo se mu každý rok získati různá stipendia pro žáky zdejší reálky.
Ředitel J. Maleček činným i mimo školu. Byl členem obecního zastupitelstva, jež bylo zvoleno poprvé na základě nového řádu 1920. Před svým odchodem byl předsedou obecní finanční komise, kde rovněž projevovala se jeho přesnost a smysl pro pořádek. V jednání úředním i společenském byl vzorem pravého demokrata.
Den brannosti. Dne 15/9 1935 uspořádal okresní výbor brannosti den brannosti za účasti divis. generála Ant. Hasala, delegací Čs. obce legionářské, Svazu čs. důstojnictva, Čs. obce sokolské, Ústředí čs. Orla, Selské jízdy, Zem. jednoty hasičské, státních úřadů, Nadačního velkostatku, Okresního osvětového sboru, Čs. červ. kříže. O 10. hodině shromáždili se zástupci hasičstva a občanstva u nově postaveného hasičského skladiště, kdež před čestnou rotou sborů hasičských z Novoměstska odevzdal starosta města Rud. Litochleb novoměstskému sboru nové hasičské skladiště. Hudba 10. pěšího pluku koncertovala pak na náměstí. Odpoledne konal se od nádraží Masarykovou ulicí průvod, v jehož čele jela Selská jízda, za níž jel divisní generál Ant. Hasal, načež následovaly výše jmenované korporace a občanstvo. Na znamení dané sirénou soustředil se zájem obecenstva na blížící se bombardovací letoun, proti němuž ozvala se střelba z kulometů, umístěných na Nivě. Uprostřed náměstí byl naznačen dopad letecké plynové pumy. Na znamení sirény nastoupily hasičské oddíly k zachraňovacím pracím protipožárním a samaritánským.
Na to byl průvod opětně seřaděn a odebral se na cvičiště k sokolovně, kdež přítomný generál přehlednul shromážděných a seřaděných 49 důstojníků a legionářů, 1 pěší četu a 1.183 krojovaných členů hasičských sborů, orlů a sokolů a 26 jezdců.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková