O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 118

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kurs samaritánský pro ženy byl konán v Novém Městě na Mor. 19/8 a 4/9 1935, jejž řídil okresní lékař Dr. K. Havlík a Dr. Železný z Jimramova. Bohužel účel kursu nebyl pochopen, zúčastnilo se ho jen 15 žen.
Ceny mlýnských výrobků pro rok 1935–36 po dohodě mlynářů, obchodníků a spotřebitelů stanoveny okresním úřadem takto:
pšeničná krupice 2,75 Kč 1q  3,- K kg
   mouka 0hh 265   2,90
    0h 260   2,90
                0 250   2,70
    1 230   2,50
  2 205   2,20
žitná mouka 55 % 190   2,10
70 % 185   2,-
Odchod ředitele reálky Jana Malečka do Brna. 1/8 1935 odstěhoval se z Nového Města do Brna ředitel státní reálky Jan Maleček. Narodil se ... 1884 v Prostějově, kdež vystudoval reálku. Vysokoškolská studia konal na technice v Brně a universitě v Praze, kdež nabyl aprobace z matematiky deskriptivní geometrie pro vyšší střední školy 5/6 1908. Působil na středních školách jako zkušební kandidát na zemské reálce v Mor. Ostravě v r. 1908/9, jako suplující učitel na zemské reálce v Prostějově v r. 1909/12, jako definitivní profesor na reálce v Novém Městě na Mor. od r. 1912 do 1923. V této době byl zatímním správcem reálky v r. 1919–21. Od r. 1923–1931 byl def. profesorem na státním čsl. reálním gymnasiu v Brně. Z Brna vrátil se do Nového Města na Mor. jako ředitel reálky a pobyl zde od r. 1933 do 31/7 1935. Ředitel Jan Maleček byl jako učitel vynikající odborník. Vyučoval předmětům, jež od studentstva jsou považovány za nejtěžší a bývají postrachem žactva středních škol. Svojí jedinečnou metodickou způsobilostí dovedl je učiniti srozumitelnými i žákům nejslabším, kteří měli jen trochu dobré vůle. V plnění povinnosti jako ředitel byl vzorem pořádku, svědomitosti a pečli-

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková