O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 117

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ukončení stavby hasičského skladiště. Během jarních a letních měsíců byla stavba tato dokončena a dne 15/9 1935 při dnu brannosti odevzdána Hasičskému sboru. O 10 hodině shromáždily se hasičské sbory před skladištěm a starosta města R. Litochleb odevzdal budovu náčelníkovi Jos. Benešovi.
Jubileum činnosti pro děti. V roku 1907 zřídil ženský odbor Národní jednoty v Novém Městě na Mor. při obecné a měšťanské škole v Novém Městě na Moravě polévkový ústav. Zakoupil potřebné zařízení kuchyňské a obstarával první rok vaření polévky, jež se za poledne rozděluje školním dětem. V následujícím roce převzal vaření polévky učitelský sbor obecné a měšťanské školy a obstarává tuto činnost s přestávkou tří roků až doposud po 25 roků. Za tuto dobu bylo polévkou poděleno celkem 305.826 dětí. Nejchudší děti byly podělovány chlebem. Stravování dětí za poledne přispívá k dobré návštěvě školy, takže již po celou řadu let nebyl místní školní radě žádný žák pro nedbalou návštěvu školy.
Oslava Husova byla konána dne 5/7 1935 u Třech křížů, kde o Janu Husovi promluvil českobratrský evangelický farář V. Kejř z Daňkovic.
Srážka vlaku s povozem. Ve středu dne 19/6 1935 zachycen byl povoz rolníka Josefa Kulíška z Olešné na přejezdu za Bezděkovem vlakem přijíždějícím od Brna. Vůz s nákladem dlouhého dříví byl rozdrcen. Kočímu a koní se nestalo ničeho.
Zřízení československého farního úřadu v Novém Městě na Mor. Dnem 1/8 1935 byl pro československou obec náboženskou v Novém Městě na Mor. ustanoven duchovní, který vykonal první slavnostní bohoslužby 18/8 1935 v aule reálky. Prvním duchovním byl jmenován František Rydval.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková