O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Odchod katechety ob. a měšť. školy Vojtěcha Marzyho na odpočinek. Dne 31/8 1935 odešel na trvalý odpočinek Vojtěch Marzy, katecheta zdejší obecné a měšťanské školy. Narodil se dne 21/9 1882 ve Vatíně v okrese novoměstském, kde jeho otec byl správcem jednotřídky.
Vzdělání nabyl na obecné škole v Novém Městě v r. 1888–1891, ve Velkém Meziříčí v r. 1891–93, na gymnasiu v Třebíči v r. 1893–98, v Pelhřimově 1898–1901, kdež 16/6 1901 maturoval. Bohosloví studoval na bohosloveckém ústavě v Brně 1901–1905, kdež byl 30/7 1905 vysvěcen na kněze. Zkoušku katechetskou pro měšťanské školy vykonal v r. 1908.
Působil jako kaplan v Tvrdonicích od 1/9 1905 – 15/10 1907, v Telčí od 16/10 1907 – 29/2 1908 jako katecheta na obecné a měšťanské škole, v Drnovicích u Vyškova od 1/3 1908 – 15/7 1909 jako kooperátor, v Račicích od 1/5 1909 – 22/9 1909 jak administrátor, v Rousínově od 23/9 1909 – 7/4 1919 jako katecheta na obecné a měšťanské škole, v Brně od 8/4 1919 jak katecheta. Od 1/9 1929 do 31/8 1935 v Novém Městě. Za světové války jako polní kurát byl na všech bojištích rakouských, ruském, italském a srbském.
Po převratu za maďarského vpádu zúčastnil se jako velitel čety obrany Slovenska. Také při komunistickém puči v Brně v prosinci 1920 byl velitelem orelské čety, jež sčítala 300 mužů.
Za svého pobytu v Novém Městě byl mimo školu činným jako starosta Jednoty čsl. Orla, starostou župy sv. Metoděje orelské, starostou záložny Reifeisenovy, překládal z polštiny a ze slovinštiny povídky pro mládež. Od 29/5 1933 do ... 1935 byl členem místní školní rady, kde měl vždy prospěch školy na zřeteli.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková