O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1923
Dne 31. ledna zemřel Josef Beneš, zdejší měšťan a kovář ze sv. Janské ulice, 56-letý. Vážený tento občan zaslouží z několika důvodů trvalé paměti. Vyučiv se u svého otce, zkušeného kováře a léčitele domácího dobytka, zdokonalil se v podkovářství i v t. zv. „kúršmídství“ za služby vojenské, takže skutečně byl zkušeným a osvědčeným rádcem při nemocech hospodářských zvířat v celém širokém okolí. Rady i pomoc při těžkých porodech uděloval ochotně, bez rozdílu, zda slouží bohatci či chudobnému. Jsa mužem otevřené hlavy a značných životních zkušeností osvědčil se i jako mnohaletý člen obecního zastupitelstva a jako náměstek starostův i v těžkých dobách za války. Chránil vždy zájem města i občanstva. Muž povahy přímé i nebojácné, při tom nezištný a čestný, těšil se všeobecné oblibě, o čemž také svědčilo ohromné účastenství při jeho pohřbu.
V zimních měsících počato se zařizováním elektrického vedení po městě a počátkem května se prvně svítilo. Proud do sítě dodává Západomoravská elektrárna v Oslavanech.
Z jara toho roku prodal svůj měšťanský dům č. 34 na Palackého náměstí Josef Jelínek finanční správce pro kanceláře úřadů a odstěhoval se do Pardubic. Pocházel ze starousedlé rodiny, která v městě požívala velké vážnosti. Jeho otec, Josef Jelínek, koželuh, byl dlouhou řadu

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková