O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sloužil své obci 25 roků s příkladnou poctivostí a svědomitě, jsa v tom směru typem generace, která vychována byla k přesnému i přísnému plnění přejaté povinnosti, neohlížejíc se je-li odměna úměrna námaze. Za nepatrné služné vedl správně obecní kancelář, poctivě spravoval obecní i spořitelní pokladnu a předkládal pečlivě sestavené účty. Jeho občanská bezúhonnost, úřední spolehlivost, svědomitost a krajní poctivost, jeho mnohaletou prací pro dobro rodné obce prokázaná láska k našemu městu uznána byla veřejným míněním aspoň při jeho smrti a velikou účastí při pohřbu odměněna.
Zesnulý byl otcem prvního písaře této kroniky, jenž mu vděčí za pečlivé vychování, obětavé umožnění universitního studia a za nesčetné důkazy otcovské lásky, osvědčované až ke hrobu. R. i. p!

1922
22. ledna otevřena na Harusově kopci lyžařská chata, zbudovaná nákladem Sportovního klubu novoměstského za pomoci lyžařů brněnských. Událost významná pro rozvoj lyžařství na Novoměstsku, které jest důležitým činitelem zdravotní výchovy i stejně se stanoviska národohospodářského, činíc naše město důležitým středem zimního sportu.
16. února otevřena telefonní hovorna v našem městě.
15. srpna večer při bouři smršť polámala a vyvrátila přes 100 silných smrků v Ochoze.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková