O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 1

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 11/VI 1920 byl jsem ustanoven, abych vedl pamětní knihu obce zdejší, ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920, č 80 Sb. z. a n.
Narodil jsem se dne 16. srpna 1870 a jsem tu od r. 1906 usedlým jako obvodní lékař zdejší.
        Dr. Josef Svítil, m. p.

Obec naše r. 1922, kdy ujal jsem se této kroniky, měla 361 domů a 2454 obyvatel národnosti vesměs české, tři kostely, z nich dva ř. katolické, jeden evang. bratrský, pětitřídní školu obecnou, trojtřídní občanskou a státní reálku sedmitřídní. Je tu stanice železné dráhy Brno – Tišnov – Německý Brod, poštovní, telegrafní a telefonní úřad. Dále okresní politická správa, okresní soud, berní úřad, berní správa, důchodková finanční kontrola, cejchovní úřad, evidence katastru daně pozemkové. Duchovní správa ř. katolická a ev. bratrská.
Z institucí vzdělávacích zmínky zasluhuje Horácké museum a Veřejná knihovna. Vychází zde týdeník Horácké Listy. Účelům vzdělávacím, divadlu i zábavě slouží sokolský dům vystavěný r. 1921 na Nivě.
Obchodní a průmyslové podniky zdejší jsou: Filiálka Brněnské banky, Obecní spořitelna, Krejcarový spolek úvěrní a Občanská záložna (nejstarší z nich). Hospodářské družstvo, Reifeisenka se Zádruhou, Rolnický lihovar, škrobárna, továrna na obuv a parní pila.
Obyvatelstvo města živí se polním hospodářstvím, řemesly, lnářstvím a chovem dobytka.
Působí zde dva advokáti, notář a tři lékaři. Město má dosti rozsáhlý chudobinec a isolační nemocničku

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková