O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

 • Přepis novoměstské kroniky

  Vážení návštěvníci děkujeme,
  za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

 • Přepsali jsme kroniku...
 • Pohlednice Nového Města z roku 1899
 • Mám doma batole, přepíšu za něj kroniku...
 • Pohled na město z roku 1904
 • Duchodci nemají čas, ale na kus historie si čas udělám :-)
 • Letecký pohled na Vratislavovo náměstí 1960
 • Než pujdu pařit, přepíší kus kroniky...

Přepis novoměstské kroniky

Vážení návštěvníci děkujeme,
za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Něco z historie města

Nové Město se poprvé připomíná roku 1293 v listině českého krále Václava II jako městečko Nova civitas, tj. Nové Město. Jeho vznik se pak klade do období kolonizace zdejšího kraje po založení žďárského cisterciáckého kláštera (1252). Nové Město bývá ztotožňováno s osadou Bočkov či Bočkonov, uvedenou již v listině z roku 1267 – pravost této listiny ale není zcela prokázána.

V dlouhé historii města se vystřídalo mnoho vlastníků, za kterých město prožilo několik období rozkvětu a útlumu. Největšího rozkvětu dosáhlo městečko za Vratislava z Pernštejna, který ho vlastnil v letech 1561-1582. Samotného Vratislava však tížily dluhy, Nové Město mu nabídlo pomoc a jako odměnu od něj získalo významná práva a výsady. Jedním z dalších významných majitelů panství byl v letech 1624-1636 kardinál František z Ditrichštejna, který povýšil v roce 1635 Nové Město na město, potvrdil mu městská práva a obnovil jeho znak. Významné postavení získalo město také v období 1850-1949, kdy bylo sídlem okresního hejtmanství. Současný název Nové Město na Moravě se používá od roku 1911 pro odlišení ostatních Nových Měst.

Projekt podporují


ČSOB Nadace VIA